Privacy Statement – Cannelloni Royal

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Cannelloni Royal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cannelloni Royal, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Cannelloni Royal verstrekt.

Cannelloni Royal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Waarom Cannelloni Royal gegevens nodig heeft:

Cannelloni Royal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Cannelloni Royal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Cannelloni Royal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Cannelloni Royal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cannelloni-royal.com. Cannelloni Royal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Cannelloni Royal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cannelloni Royal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cannelloni Royal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Cannelloni Royal op via info@cannelloni-royal.com

Cannelloni Royal is als volgt te bereiken:
Telefoon: 0031-6-14471729
E-mailadres: info@cannelloni-royal.com

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop